Pomáháme i díky Vám

Pomáháme i Báře Sedláčkové (15 let)

Bára pro nás ústy namalovala novoročenku pro rok 2019. Báře je 15 let a bydlí s rodinou v Českých Budějovicích. Do tří let byla úplně zdravá, pak onemocněla neuropatií. Ochably jí ruce i nohy a může jenom trochu pohybovat klouby.

 

Musí většinu času sedět na invalidním vozíku a je téměř zcela závislá na pomoci druhých. Lékaři jí ale dávají naději na zlepšení svého stavu, a tak se rozhodla tuto naději přiživovat, co to dá. Vytvořila si svůj barevný svět – místo zoufání bere štětec, fix nebo pastelku do úst a představuje svému okolí vlastní výtvarný styl, kterému říká pusopis. Vzniká různými technikami, jako jsou anilinové barvy, fixy, tempery, ale i tuš. Ráda maluje zvířata a přírodu, inspirují ji i různé tradice, například lidové kroje se spoustou zajímavých detailů.

Každá čárka nebo tečka na jejím obraze vzniká tak, že musí k obrázku sklonit hlavu. Občas jí z toho bolí za krkem, ale už si na to zvykla. Malování má ráda a vybrala si ho právě proto, že to může a dokážu dělat. Hodně ji naučil výtvarný ateliér centra Arpida, který vede Alena Jankovská. Do Arpidy chodila na první stupeň základní školy, teď už přešla do běžné třídy ZŠ Matice školské, ale paní Jankovská ji učí malovat stále.

Má tři sourozence: Janičku, Pavlíka a Aničku. S Janičkou před nedávnem navštívila Paříž, kde si prohlédly památky a galerie. Pavlík ji vyrobil na 3D tiskárně pomůcku pro pohyb rukou a Andulka si s ní hraje nebo jí doma pomáhá.

Podporujeme Cyklo-běh za Českou republiku bez drog

Každý rok se účastníme již Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Chce upozornit na DLOUHODOBĚ ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence.

 

Zásadně voláme po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi, kde výrobci a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho , co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí.

Cyklo-běh tak dává příkladnou naději, že AKTIVNÍ OSVĚTA a VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH je tímto řešením. Nad akcí převzal záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Akci organizuje občanské hnutí ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU.

Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u mládeže a dětí a pomáhá zvýšit celospolečenskou aktivitu a zodpovědnost v přístupu k tomuto problému. Projekt je také iniciátorem myšlenky DEN BEZ DROG.

Adoptovali jsme zebru Böhmovu

Rozhodli jsme se pro adopci zvířete, které je ušlechtilé, žije v rodinných skupinách a pomáhá svým druhům v nesnázích. Adoptovali jsme zebru Böhmovou. Nepatří sice mezi ohrožené druhy, ale svou výdrží, energií a krásou nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli právě pro ni. Kombinace černých a bílých pruhů má několik funkcí, o kterých mnozí z Vás ani nevěděli. Slouží k vzájemnému rozeznávání jednotlivců, pomáhá k regulaci teploty těla a rozostřuje obrys těla, a tím mate predátory. Zebra Böhmová žije ve volné přírodě především v Africe, kde se každý den stává kořistí přirozených nepřátel, jako jsou lev, hyena, gepard nebo levhart.

Námi adoptovaná zebra žije poklidným životem, kde ji nepronásledují šelmy ani lovci, ale zaslouží si žít v krásném výběhu, kde by se mohla cítit svobodně a šťastně. Zvířata jsou našimi společníky a svou láskou nám pomáhají být šťastnější. Našim finančním příspěvkem jsme pomohli jednomu z mnoha zvířat a doufáme, že v budoucnu budeme moci adoptovat další zvířata, kterým bychom mohli pomoci.

 Nové podlahy a svátek čistoty pro dětský domov v Klánovicích

Štěstí dobré rodiny si lze těžko představit bez dětského smíchu a radostných tvářiček svých dětí. Péčí o děti a každodenní výchovou strávíte spoustu času. Co jen to stojí naučit je sbírat po sobě věci a pravidelně uklízet svůj pokojíček!

 

 

A teď přeneste tyto představy na děti bez rodinného zázemí. Pochopitelně, že personál v dětských domovech i v celé snaze fyzicky nemůže stihnout zajistit vše potřebné, zvládá jen to nejpodstatnější. K tomu přidejte každoroční potřeby v rekonstrukci nebo opravách budovy…

Rozhodli jsme se pomoci Dětskému domovu v Klánovicích a s laskavým zvolením ředitelky paní Dany Kuchtové jsme zrekonstruovali podlahy v domě.

Také jsme tam uspořádali den nazvaný Svátek Čistoty. Jedná se o den, kdy se děti z Dětských domovů naučí úklidu, ale i chránit přírodu nebo udržovat čistotu těla. Úklid nepatří mezi oblíbené úkony, které by děti dělaly rády a je těžké je vést k pořádku a čistotě. Svátek čistoty je způsob jak dosáhnout, aby se děti naučily něčemu, tolik potřebnému, nenásilnou a zábavnou formou. Nejen děti, ale i dospělí si rádi hrají a proto jsme v tomto stylu Svátek Čistoty připravili.

Pomoc městu Česká Lípa po povodních

Během roku 2010, Českou republiku znovu postihly povodně, každým rokem se rozvodňují koryta řek i potoků, ale letos to bylo jiné. Nechceme zmírňovat starosti a problémy, které měly za následek předešlé povodně, ale tisíciletá voda, která postihla naši zemi, byla devastující. Záplavy jsou většinou v oblastech rizikových, blízko řek, ale tento rok si voda našla cestu i mnohem dále. Deště, které neustávaly několik dní a byly tak silné, že měly za následek, že půda vodu nevsákla a tekla do všech stran.

Naše společnost dodává služby každý den mnoha subjektům a i přes to jsme schopni se zastavit a pomoci v nouzových situacích. Ke konci srpna, dostal pan ředitel naší společnosti Ksena s.r.o, pan Vladislav Bochkov, zprávu od svých známých, kteří žijí v České Lípě, v jaké situaci se nachází postižená část města a zda-li by jim mohl nějakým způsobem pomoci. Ani na okamžik nezaváhal a začal jednat. Osobně sehnal kontakt na místostarostku města Česká Lípa, paní Zuzanu Březinovou, aby se zeptal jakým způsobem by mohl pomoci. Paní místostarostka mu sdělila, co je nejvíce potřeba: plínky pro děti, hygienické prostředky, úklidové prostředky a repelenty proti hmyzu.

Víme, že jim tímto způsobem nemůžeme vrátit to o co přišli, ale věci které jsme přivezli pomohly alespoň o krůček se přiblížit k nápravě a obnově postižených míst. Použili jsme pravidlo, které často používáme:„ NEČINNOST JE NESPRÁVNÁ ČINNOST“.

Vždy je lepší udělat alespoň něco co je v tvých silách, než být nečinný.