Svátek čistoty

Začátkem června, se zrodil nápad s názvem Svátek Čistoty. Autorkou tohoto projektu, je Zina Gavriljuk, vedoucí marketingu naší společnosti. Jedná se o den, kdy se děti z Dětských domovů naučí úklidu, ale i chránit přírodu nebo udržovat čistotu těla.. Úklid nepatří mezi oblíbené úkony, které by děti dělali rádi a je těžké je vést k pořádku a čistotě.Svátek čistoty je způsob jak dosáhnout, aby se děti naučili něčemu, tolik potřebnému, nenásilnou a zábavnou formou. Nejen děti, ale i dospělí si rádi hrají a proto jsme v tomto stylu Svátek Čistoty připravili.

Svátek čistoty - 001 Svátek čistoty - 002 Svátek čistoty - 003

Děti v Dětském Domově v Klánovicích jsou rozdílného věku a bylo těžké najít způsob jak by se děti mohli semknout a pracovat bez rozdílu věku společně.Scénář byl náročný, ale naši pracovníci se ho zhostili s precizností a i když to byl náš první Svátek Čistoty, pracovali jsme jako tým, podporovali se a pomáhali si. Scénář byl jasně dán, ale spolupráce s dětmi se posune vždy jiným směrem a nakonec to byla i hra pro nás.

Svátek čistoty - 004 Svátek čistoty - 005

Příběh který byl inspirovaný Ksenou, bojovnicí za čistotu, byl obohacený hrami které děti nadchly a soutěže jako „perfektní úklid, super ekolog, super lux, zlaté ručičky nebo papírový chodník“nebyli myšleny jako forma zábavy bez cíle, ale naučit děti správně uklízet, třídit odpad, prát, ale i zamyslet se nad tím, jak je možné pomoci životnímu prostředí, co je možné vyrobit z tříděného odpadu, udržování čistoty těla a především týmové spolupráci a udržování pořádku.

Svátek čistoty - 006 Svátek čistoty - 007

Děti, spolupracovali, byli nadšené a co je důležitější mnozí si vzali ponaučení a spoustu zkušeností do života. Na závěr nesměl chybět dort a to nejen pro děti, ale i pro nás všechny kteří se podíleli na tomto svátku. Ředitelka Dětského domova paní Dana Kuchtová, převzala od nás, Zlaté pravidla Týmu Čistého domu, Certifikát Čistého domu, a finanční dar. Neskrývaná a upřímná radost, pocit,který měli nejen děti, a i my s tímto pociteme vraceli se zpátky do firmy.

Naším přáním, ale zároveň i cílem je pomáhat a rozdáv radost tam kde to opravdu potřebují a pokračovat ve Svátku Čistoty i nadále.

Ksena s.r.o
Oddělení vztahu s veřejností
Aneta Smolíková

Poslat poptávku
facebook
twitter