Ksena a zebra Böhmová

Když se rozhodnete pro adopci zvířete, berete na sebe určitou zodpovědnost. Adopce je závazek, který se stane součástí Vašeho života. Adopce zvířat se provádí u zvířat, které potřebují Vaši pomoc jak finančním příspěvkem, tak materiálním darem. Většinou se jedná o zvířata, která jsou vysloužilá nebo nemocná a adopce je jejich poslední záchranou.

Zvířata, která jsou nabízena k adopci v zoologických zahradách, nejsou nemocná nebo zanedbávaná, ale jsou velice nákladná na chov v zajetí. Kolikrát jste byli Vy sami na návštěvě v zoologické zahradě a obdivovali jste krásná zvířata, aniž byste se zamysleli, jak těžké musí být chovat je? V zoologických zahradách jsou stovky, tisíce zvířat a každé z nich potřebuje zvláštní péči, potřebuje vytvořit zvířatům takové podmínky, ve kterých by se cítila volně a svobodně. Některá zvířata jsou na seznamu ohrožených druhů a zoologické zahrady se snaží o jejich rozmnožování, a tím o jejich záchranu před vyhynutím.

My jsme se rozhodli pro adopci zvířete, které je ušlechtilé, žije v rodinných skupinách a pomáhá svým druhům v nesnázích. Adoptovali jsme zebru Böhmovou. Nepatří sice mezi ohrožené druhy, ale svou výdrží, energií a krásou nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli právě pro ni. Kombinace černých a bílých pruhů má několik funkcí, o kterých mnozí z Vás ani nevěděli. Slouží k vzájemnému rozeznávání jednotlivců, pomáhá k regulaci teploty těla a rozostřuje obrys těla, a tím mate predátory. Zebra Böhmová žije ve volné přírodě především v Africe, kde se každý den stává kořistí přirozených nepřátel jako jsou lev, hyena, gepard nebo levhart.

Námi adoptovaná zebra žije poklidným životem, kde ji nepronásledují šelmy ani lovci, ale zaslouží si žít v krásném výběhu, kde by se mohla cítit svobodně a šťastně. Zvířata jsou našimi společníky a svou láskou nám pomáhají být šťastnější.
Našim finančním příspěvkem jsme pomohli jednomu z mnoha zvířat a doufáme, že v budoucnu
budeme moci adoptovat další zvířata, kterým by jsme mohli pomoci.

Ksena a zebra Böhmová

Poslat poptávku
facebook
twitter