Pomoc městu Česká Lípa po povodních

Během léta tohoto roku, Českou Republiku znovu postihly povodně, každým rokem se rozvodňují koryta řek i potoků, ale letos to bylo jiné. Nechceme zmírňovat starosti a problémy, které měly za následek předešlé povodně, ale tisíciletá voda, která postihla naši zemi, byla devastující. Záplavy jsou většinou v oblastech rizikových, blízko řek, ale tento rok si voda našla cestu i mnohem dále. Deště, které neustávaly několik dní a byly tak silné, že měly za následek, že půda vodu nevsákla a tekla do všech stran.

Oprávněně se vodě říká živel, protože zničila vše, co jí přišlo do cesty a to co nestihla zničit, musely dokončit těžké stroje. Ze všech stran se k nám dostávaly snímky a materiály o povodních, záběry měst, které nejsou pod množstvím vody vidět, lidé kteří v očích mají obavy, strach a beznaděj. Lidé které záplavy minuly, se snažili pomáhat, finančními i hmotnými dary, někteří vlastními silami.

Každodenní pracovní povinnosti , stres a vlastní starosti, které nám zavírají oči a nepozastavují nás, nad cizím neštěstím, nás i přes to dokážou v takovýchto situacích semknout a rozhlédnout se kolem sebe.

Naše společnost dodává služby každý den mnoha subjektům a i přes to jsme schopni se zastavit a pomoci v nouzových situacích. Ke konci srpna, dostal pan ředitel naší společnosti Ksena s.r.o, pan Vladislav Bochkov, zprávu od svých známých, kteří žijí v České Lípě, v jaké situaci se nachází postižená část města a zda-li by jim mohl nějakým způsobem pomoci. Ani na okamžik nezaváhal a začal jednat. Osobně sehnal kontakt na místostarostku města Česká Lípa, paní Zuzanu Březinovou, aby se zeptal jakým způsobem by mohl pomoci. Paní místostarostka mu sdělila, co je nejvíce potřeba: plínky pro děti, hygienické prostředky, úklidové prostředky a repelenty proti hmyzu.

My začali obvolávat naše dodavatele. Vděčíme Marcelu Ruskinu, který je obchodní zástupce společnosti Merida, největšího distributora úklidových prostředků a s níž už dlouhá léta spolupracujeme. Pan Merida nám udělal velkorysou nabídku a poskytl nám slevu. Takže jsme mohli nakoupit daleko více prostředků pro postižené město. Dne 27.8.2010 nám bylo doručeno objednané zboží, a nic nebránilo, vydat se na cestu. Ředitelka divize úklidu Oksana Bochkova spolu s naší kvalifikační manažerkou Natalii Chalilovou, přijely do České Lípy, aby osobně předaly místostarostce města potřebné věci. Při příjezdu do České Lípy poznamenaly, že město je krásné jako většina měst v České Republice a lidé zde jsou milí, přátelští a velmi srdeční a laskaví.

Víme, že jim tímto způsobem nemůžeme vrátit to o co přišli, ale věci které jsme přivezli pomohly alespoň o krůček se přiblížit k nápravě a obnově postižených míst. Použili jsme pravidlo, které často používáme:„ NEČINNOST JE NESPRÁVNÁ ČINNOST“.

Vždy je lepší udělat alespoň něco co je v tvých silách, než být nečinný.

Ksena s.r.o

Oddělení vztahů s veřejností

Aneta Smolíková

Dne 16.9.2010

Poslat poptávku
facebook
twitter