Prohlášení o ochraně soukromí

(dále jen „Prohlášení“)

Vážení návštěvníci a zákazníci,

společnost KSENA s.r.o., se sídlem Praha 9, Dářská 275/14, PSČ 198 00, IČO: 26199416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 79085 (dále jen „KSENA“) si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našeho webu provozovaného na webové stránce ksena.cz.

KSENA zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce ksena.cz výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

1. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webovou stránku ksena.cz zpracovává KSENA protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. Samotné zpracování těchto protokolových souborů může pro KSENA provádět třetí osoba.

V rámci zpracování protokolových souborů zbrocovává KSENA následující údaje:

  • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku ksena.cz navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • dotaz klienta;
  • kód odpovědi http;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude KSENA spol. s r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává KSENA spol. s r.o. za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které KSENA spol. s r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka KSENA spol. s r.o. začne zpracovávat až poté, co návštěvník zaškrtne zaškrtávací pole pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno, návštěvníkem do formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět KSENA spol. s r.o. sám anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost The Rocket Science Group, LLC.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla KSENA spol. s r.o. (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti KSENA spol. s r.o. možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s objednání služeb KSENA

V případě objednání služeb u KSENA bude KSENA zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude KSENA provádět za účelem realizace uzavřené smlouvy, dodání objednaných služeb a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

KSENA bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po  osobní po dobu 5 let od uzavření příslušné smlouvy.

KSENA bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu.

4. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Informací o použití souborů cookie najdete v samostatném dokumentu "Zásady používání souborů cookie".

5. Užívání sociální pluginů

Webová stránka ksena.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány KSENOU, který tak není odpovědný ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

6. Práva návštěvníků webové stránky ksena.cz spojená zpracovávaných osobních údajů

Návštěvníci webové stránky ksena.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

7. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných KSENOU (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na KSENU obrátit prostřednictvím e-mailové adresy MARKETING@KSENA.CZ.

Toto Prohlášení je platné a účinné od 1. 11. 2017.

Poslat poptávku
facebook
twitter